Betingelser for leie

Betingelser for leie av hytte via Lygna Booking AS / lygnabooking.no

INFORMASJON OM FORMIDLER OG HYTTEEIERE
Formidler: Lygna Booking AS, 927223929,  post@lygnabooking.no, 61338000 (Heretter kalt LB).
Hytteeier(e): Kontaktinformasjon til hytteier oversendes etter bekreftet reservasjon.

BESTILLING, BETALING OG ALDERSGRENSE
Bestilling av ønsket objekt og tidspunkt foretas på lygnabooking.no.
Betalingsinformasjon fremkommer ved bestilling, og gjennomføres som bankoverføring.
Bestillingen er bindende for begge parter etter at betaling er gjennomført og leietaker har mottatt bekreftelse pr. e-post.

Aldersgrense for bestilling er fylt 20år (annen aldergrense kan fremkommer i utleieobjektets «detaljer»), og den som bestiller må bo i objektet under hele oppholdet. Bestiller er ansvarlig for at betingelsene overholdes av alle som bor i eller besøker objektet under oppholdet.

AVBESTILLING
Avbestilling gjøres pr. e-post til post@lygnabooking.no.
Ved avbestilling tidligere enn 2 uker før ankomst betales det innbetalte beløpet tilbake, minus et avbestillingsgebyr på 25%.
Ved avbestillinger senere enn 2 uker før ankomst betales ikke det innbetalte beløpet tilbake. 

FORCE MAJEURE
Det tas forbehold om feilprising, feil beskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå.
LB står ikke ansvarlig for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll.
På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor LB kontroll har LB rett til å flytte leietaker til et likeverdig, eller bedre, objekt. Dersom ikke tilsvarende eller bedre hytter er tilgjengelig, vil LB måtte avbestille leieforholdet mot full refusjon av leiebeløp. Der det er mulig skal leietaker informeres på forhånd om slike endringer.

ANKOMST OG AVREISE, NØKKLER, RYDDING, UTVASK
Ankomst etter kl 16.00 ankomstdagen.
Avreise før kl 11.00 avreisedagen.
Nøkler til objektet finnes i nøkkelboks ved hyttens inngangsdør. Kode for nøkkelboks er oppgitt på ordrebekreftelse. Nøkkelboksen kan benyttes under hele oppholdet, og nøklene legges tilbake og nøkkelboksen låses ved avreise.
Ved avreise skal hytten leveres tilbake i samme stand som ved leieforholdets oppstart, uskadet, rengjort, og i ryddig stand. Møbler, utstyr og dekketøy skal settes på plass, avfall tømmes, oppvask skal tas.
Dersom utvask er bestilt skal dekketøy settes i oppvaskmaskinen og maskinen settes på før avreise.
Leietaker må påregne å bli fakturert i etterkant dersom objektet ikke er tilstrekkelig rengjort og ryddet.

SKADER OG TAP AV GJENSTANDER
Leietaker plikter straks å melde enhver skader eller tap av gjenstander skriftlig til LB.
Leietaker må påregne å bli fakturert i etterkant for evt. Skader eller tap som kan knyttes til oppholdet.
Leietaker kan holdes erstatningsansvarlig for ethvert mislighold av uteleieforholdet, herunder for enhver kostnad utleier pådrar seg i forbindelse med leietakers mislighold.
Dersom forsikringsdekning må gjøres gjeldende, må leietaker betale forsikringens egenandel.

KLAGER
Skader og feil på objektet, inventar og utstyr må meddeles LB umiddelbart.
Klager som mottas etter avreise vurderes bare dersom forsøk på å rette feil/mangel underveis i oppholdet ikke har ført frem.

EL. BIL LADING OG STRØMFORBRUK
Bruk av elektrisitet, elektrisk oppvarming og varmtvann skal foregå på en normal måte, med dette menes å unngå unødig kostnader til oppvarming av hytten og varmtvann. Evt. unormalt høyt forbruk av energi under oppholdet vil kunne faktureres i etterkant til leietaker.

Lading av elektriske kjøretøy/bil skal ikke under noen omstendigheter skje via vanlig stikkontakt. Ved ønske om lading av elektrisk kjøretøy på hytten må el. bil lader bestilles i tillegg til oppholdet.

HUSORDENSREGLER OG LEIERS PLIKTER
Det skal til enhver tid opprettholdes ro og orden under oppholdet.
Leietaker plikter og behandler objektet, inventar og utstyr i og tilknyttet objektet på en slik måte at ingen skade eller unødig slitasje oppstår.
Inventar og utstyr skal kun brukes til den forutsatte bruk og iht. gjeldende brukerveiledninger.
Stilletid er 23.00 til 07.00.
Det oppgitte antall personer som hytten ble leid ut til må ikke overskrides.

Kildesortering utføres iht. regler for hyttefeltet.
Parkering utføres på egnet arealet og kun det antall som er oppgitt.
Røyking er ikke tillatt med mindre annet er opplyst/avtalt.
Husdyr er ikke tillatt med mindre annet er opplyst/avtalt.
Fremleie og/eller overdragelse/transport av leieforholdet er ikke tillatt.